Artist: Kazehaya Kamito(CV.Furukawa Makoto) , Claire Rouge (CV.Kido Ibuki) , Rinsuretto Lauren Frost (CV.Yuuki Kana) , Ellis Westphalia Stuttgart (CV.Ishigami Shizuka) , Fiana Ray Orudeshia (CV.Onishi Saori) , Teruminusu Est (CV.Kakuma Ai)
Vivienne
(MP3/320K/BK) Release (2014.07.23)
 
Download [FD] [EU]


Tracklist
1. 祝祭のエレメンタリア –  Ni-Sokkususu
2. 祝祭のエレメンタリア – Claire Rouge (CV: Ibuki Kido)
3. 祝祭のエレメンタリア – Rinslet Laurenfrost (CV: Kana Yuuki)
4. 祝祭のエレメンタリア – Ellis Fahrengart (CV: Shizuka Ishigami)
5. 祝祭のエレメンタリア – Fianna Ray Ordesia (CV: Saori Oonishi)
6. 祝祭のエレメンタリア – Terminus Est (CV: Ai Kakuma)
7. オーディオドラマ「エスト、がんばる」
8. 祝祭のエレメンタリア (Instrumental)    EmoticonEmoticon